• Alternate Text

    Live stream

Alternate TextTrở về

Tài sản đấu giá

Lot 1

Tác phẩm: BÌNH PHÁP LANG

Bắt đấu đấu giá trong

Đang chờ

XEM KẾT QUẢ

Bước giá:

1000000 VNĐ
Giá trả cao nhất của bạn: 0 VNĐ

Thời gian mở đăng ký

25/11/2022 00:00:00

-

27/11/2022 00:00:00

Thời gian đấu giá

25/11/2022 00:00:00

-

31/12/2022 00:00:00

Đã đăng ký

Chưa nộp phí (Chi tiết)

Đã phê duyệt (Chi tiết)

ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ

Thời gian mở đăng ký:

25/11/2022 00:00:00 đến 27/11/2022 00:00:00

Thời gian đấu giá:

25/11/2022 00:00:00 đến 31/12/2022 00:00:00

Mã tài sản:

MTS-EBLQ0N

Phí đăng ký tham gia đấu giá:

0

VNĐ

Số tiền đặt trước:

0

VNĐ

Số bước giá tối đa/lần trả:

Bước giá không giới hạn

Phương thức đấu giá:

Trả giá lần lượt tài sản - Offline

Lịch sử trả giá

Mã đấu giá của bạn:

STT Số lệnh Giá đã trả Thời gian Mã trả giá Rút lại

Mô tả tài sản

Chất liệu: Gốm

Tác giả: Xuất xứ Nhật Bản

Kích thước: H:19 inch

Năm sáng tác: Thời Minh Trị

*Đấu giá ở phiên sau

 

Hand painted, hand enameled. Side cartouche of Court Ladies with servants, the other side game-playing children. Satsuma patterned cap with Foo Dog finial Ring handles with long corded tassels

Tài liệu liên quan

STT Tên tài liệu Tải xuống

Thông tin tổ chức đấu giá

Tên tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tài sản cùng cuộc đấu giá

25/11/2022 00:00:00

Tác phẩm: BÌNH SATSUMA

Giá khởi điểm

95000000 VNĐ

25/11/2022 00:00:00

Tác phẩm: BÌNH NHẬT

Giá khởi điểm

35000000 VNĐ

Lịch sử trả giá

Mã đấu giá của bạn:

STT Số lệnh Giá đã trả Thời gian Mã trả giá Rút lại

Mô tả tài sản

Chất liệu: Gốm

Tác giả: Xuất xứ Nhật Bản

Kích thước: H:19 inch

Năm sáng tác: Thời Minh Trị

*Đấu giá ở phiên sau

 

Hand painted, hand enameled. Side cartouche of Court Ladies with servants, the other side game-playing children. Satsuma patterned cap with Foo Dog finial Ring handles with long corded tassels

Thông tin tổng quan

Alternate Text

Mã tài sản

MTS-EBLQ0N

Alternate Text

Tên chủ tài sản

Novatic

Alternate Text

Thời gian xem tài sản

Đang cập nhật

Alternate Text

Tổ chức đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Alternate Text

Nơi xem tài sản

Đang cập nhật

Tài liệu liên quan

STT Tên tài liệu Loại tài liệu Kích thước Tải xuống

Thông tin tổ chức đấu giá

Tên tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt
Đấu giá viên: Đỗ Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tài sản cùng cuộc đấu giá

1

25/11/2022 00:00:00

Tác phẩm: BÌNH SATSUMA

Giá khởi điểm

95000000 VNĐ

2

25/11/2022 00:00:00

Tác phẩm: BÌNH NHẬT

Giá khởi điểm

35000000 VNĐ