00:00 - 25/11/2022

Phiên đấu giá trải nghiệm

Bắt đầu đấu giá trong

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Hình thức: Đấu giá theo tài sản đăng ký. Xem chi tiết
Alternate Text
Alternate Text

00:00 - 25/11/2022

Phiên đấu giá trải nghiệm

Bắt đầu đấu giá trong

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Hình thức:

Đấu giá theo tài sản đăng ký. Xem chi tiết

Trạng thái

Danh mục tài sản

Theo giá trị tài sản

Theo hình thức đấu giá

Danh mục tài sản (3)

Danh mục tài sản (3)

Bộ lọc

Thông tin chi tiết

Mã cuộc đấu giá:

PDG-MXZUWM

Đấu giá viên

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Thời gian bắt đầu

00:00:00·25/11/2022

Thời gian kết thúc

00:00:00·31/12/2022

Tổng số tài sản trong cuộc đấu giá

3

Số tài sản đã đăng ký đấu giá

0

Số tài sản đã được phê duyệt

0

Mô tả

Phiên đấu giá trải nghiệm