15:00 - 04/09/2022

Phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật - Chủ đề: Trở về

Bắt đầu đấu giá trong

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Hình thức: Đấu giá theo tài sản đăng ký. Xem chi tiết
Alternate Text
Alternate Text

15:00 - 04/09/2022

Phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật - Chủ đề: Trở về

Bắt đầu đấu giá trong

Cuộc đấu giá đã kết thúc

Hình thức:

Đấu giá theo tài sản đăng ký. Xem chi tiết

Trạng thái

Danh mục tài sản

Theo giá trị tài sản

Theo hình thức đấu giá

Danh mục tài sản (42)

Danh mục tài sản (42)

Bộ lọc

Thông tin chi tiết

Mã cuộc đấu giá:

PDG-56VZ0D

Đấu giá viên

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Thời gian bắt đầu

15:00:00·4/9/2022

Thời gian kết thúc

22:00:00·4/9/2022

Tổng số tài sản trong cuộc đấu giá

42

Số tài sản đã đăng ký đấu giá

0

Số tài sản đã được phê duyệt

0

Mô tả

Cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật - Chủ đề: Trở về