15:00 - 04/09/2022

Phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật - Chủ đề: Trở về

Auction starts in

Auction has ended

Formality: Auction by registered property. View detail
Alternate Text
Alternate Text

15:00 - 04/09/2022

Phiên đấu giá các tác phẩm nghệ thuật - Chủ đề: Trở về

Auction starts in

Auction has ended

Formality:

Auction by registered property. View detail

Status

List of assets

By property value

In the form of an auction

List of assets (44)

List of assets (44)

Filter

Detail

Auction code:

PDG-56VZ0D

Auctioneer

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Start time

15:00:00·4/9/2022

End time

22:00:00·4/9/2022

Tổng số tài sản trong cuộc đấu giá

44

Number of properties registered

0

Number of approved properties

0

Describe

Cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật - Chủ đề: Trở về