Cuộc đấu giá các tác phẩm nghệ thuật - Chủ đề: Trở về

03:00 PM - 4/9/2022

Xem chi tiết
Keyword
Tài liệu
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC TRA KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN THỨ NHẤT
Xuân Diệu
07/09/2022
20:30
Tài liệu

Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-HĐKT ngày 13/4/2022 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất và kỳ kiểm tra đã được tổ chức từ ngày 21/5 - 22/5/2022 tại thành phố Hà Nội, việc phúc tra bài kiểm tra viết đã được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá và biểu mẫu trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Căn cứ điểm phúc tra đã được Ban Phúc tra báo cáo, Hội đồng kiểm tra thông báo như sau:

1. Điểm và kết quả phúc tra kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá lần thứ nhất được gửi kèm theo Công văn này, đồng thời được đăng tải trên Cổng Thông tin Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Bổ trợ tư pháp thuộc Cổng thông tin Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn/bttp) và Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (www.dgts.moj.gov.vn).

2. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thông báo kết quả phúc tra của kỳ kiểm tra cho người có đơn đề nghị phúc tra của địa phương mình.

Hội đồng kiểm tra đề nghị các Sở Tư pháp quan tâm, thực hiện.

(Trong trường hợp cần thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội theo số điện thoại: 024.62739510).

Bài viết liên quan


CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (CẬP NHẬT 25.02.2022)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ LẦN THỨ NHẤT
CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (CẬP NHẬT 25.04.2022)
Tin tức mới nhất
